VŠECHNO MÁ SVÁ PRAVIDLA …

Níže uvedená pravidla jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek a Zásad o ochraně osobních dat. Jejich dodržování je povinné pro každého, kdo využívá naší inzerce. V případě porušení těchto pravidel jsou správci oprávněni dotyčnému odebrat přístup, zamítnout či smazat články inzeráty, produkty, … (díle jen produkty a inzeráty) popř. uživatelské a členské účty, či jinak znemožnit přístup (například zablokováním registrace, e-mailové adresy nebo IP adresy). Doporučujeme proto všem inzerentům a prodejcům se s pravidly důkladně seznámit.

DODRŽUJTE SLUŠNOST A ZÁKONY

Samozřejmostí je slušnost a dodržování zákonů a dalších nařízení – vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování osobních účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí, porušování autorských práv a všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a právním řádem EU.

 

ŘIĎTE SE POKYNY WEBU

Správa si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla, všeobecné podmínky či soukromí ostatních uživatelů webu. Za porušení pravidel inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu / produktu do jedné kategorie několikrát za sebou.

 

INZERUJTE DO VHODNÝCH SEKCÍ

Vkládejte, prosím, inzeráty a články pouze do odpovídajících kategorií. Pokud pro svůj inzerát nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás kontaktovat a požádat o pomoc.

PUBLIKUJTE PRODUKTY DO VHODNÝCH SEKCÍ

Každý inzerát či článek vkládejte, prosím, pouze do odpovídajících kategorií. Pokud pro svůj produkt nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás kontaktovat a požádat o pomoc.

 

INZERUJTE V ROZUMNÉ MÍŘE

Server je určen především pro soukromou inzerci, která je pouze užitečným doplňkem těchto stránek. Inzeráty sice mohou vkládat i firmy, všichni ale musejí respektovat limity stanovené správci. Obecně platí, že v jedné sekci by nemělo být více než 5 inzerátů od jednoho inzerenta / prodejce za sebou. V případě, že by jich bylo víc, schválení dalších inzerátů podléhá individuálnímu posouzení administrátora. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace inzerce, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů může být považováno za porušení pravidel.

 

FIREMNÍ INZERCE BY MĚLA BÝT OZNAČENA JAKO FIREMNÍ

Firemní inzeráty musejí být jasně označeny, tzn., že firma musí vkládat inzeráty jako firemní, tedy minimálně s uvedeným názvem firmy. Dále je zakázáno vkládání odkazu na webové stránky v bezplatné inzerci. Odkaz je možné vložit jen při využití alespoň jedné z placených variant. Nerespektování tohoto pravidla vede nejen ke smazání inzerátů, ale i ke smazání uživatelského účtu.

 

INZERUJTE POUZE KONKRÉTNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Je povoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Bezplatná inzerce není (na rozdíl od placené reklamy) určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji. Pokud např. prodáváte svatební dekoraci, zvolte ze své nabídky konkrétní kusy a inzerujte každý z nich v jednotlivých inzerátech – na konci textu inzerátu samozřejmě můžete uvést, že toho prodáváte více.

PUBLIKUJTE POUZE KONKRÉTNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Je povoleno publikovat produkty a služby. Pokud např. prodáváte svatební dekoraci, zvolte ze své nabídky konkrétní kusy a publikujte každý z nich v jednotlivě – na konci textu u produktu samozřejmě můžete uvést, že toho prodáváte ve svém obchodě více.

 

INZERUJTE ZÁSADNÍ INFORMACE

Uvádějte co nejvíce zásadních a konkrétních informací, aby se uživatelé dozvěděli co nejvíce informací bez potřeby Vás kontaktovat. Získáte tak i větší naději na úspěch.

 

POUŽÍVEJTE JEN KONKRÉTNÍ ODKAZY

Odkazy v inzerátech vkládejte co nejpřesněji – přímo na předmět nebo službu (ne např. homepage).

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ PROVIZNÍCH SYSTÉMŮ

Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. referral nebo affiliate programů. Tento druh inzerce je pro nás nepřijatelný, neboť vede k zahlcování inzerce odkazy na stejné weby, což je pochopitelně nežádoucí i pro návštěvníky.

 

ZÁKAZ KONKURENCE

Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům zaměřeným podobně či stejně jako http://zoo.globka.com/.

 

VYSTUPUJTE TRANSPARENTNĚ

Vždy uvádějte skutečné kontaktní údaje. Nevzbuzujte v uživateli nedůvěru, která by mohla snadno vést k omezení či znemožnění Vašeho přístupu.

 

ZÁKAZ NESOUVISEJÍCÍ, PODEZŘELÉ A PODVODNÉ INZERCE / PRODUKTY

Kromě inzerátů a produktů, které porušují výše uvedená pravidla, existují i jisté problematické druhy inzerátů / produktů, o které nemáme zájem. Jedná se např. o nabídky různé „klikačky“, příjem reklamních e-mailů, vyplňování dotazníků, distribuci letáků, kompletaci výrobků atd. Tyto inzeráty / produkty často obsahují velké riziko podvodů a „letadel“. Rovněž tak nechceme inzeráty / produkty, které nepodléhají legalizovaným produktům a obchodům dle zákonů EU. Na tyto inzeráty/produkty se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned odstraňujeme a následně mažeme uživatelské účty, obchody, členské účty těm uživatelům, kteří takovýto inzerát nebo produkt vložili.